1923م:انتشار يك تمبر پست در عراق در اوت 1923 و زماني كه اين سرزمين هنوز كاملا از كنترل انگلستان خارج نشده بود به صورت يك جنجال جهاني درآمده بود كه اشاره كوتاهي به آن، تا حدي ريشه و پيچيدگي مسئله آن سرزمين پر غوغا را به دست مي دهد.

تيسفون (مدائن و اينك سلمان پاكSalman Pak) واقع در 35 كيلومتري جنوب شرقي بغداد هشت قرن پايتخت ايران بود که علاوه بر پايتختي ايران، به صورت مركز استان Khavarvaran خواروران (خاروران ـ خاوران) ايران هم عمل مي كرد و اين استان ايران در آن عصر؛ كويت، سواحل شرقي كشور سعودي امروز (كه «گارهائه» نام داشت)، بحرين، قطر، حاشيه جنوبي خليج فارس و همه عراق امروز (جز كردستان آن) را شامل مي شد كه برخي از محلي ها آن را اراك (ايران پاييني ـ پايين ايران) خطاب مي كردند.

همين جغرافياي تاريخي عامل جنجال سال 1923 بود كه از ماه اوت آغاز شده بود. ايرانيان (17 ماه پس از كودتاي ژنرال رضاخان پهلوي) كه احساسات ناسيوناليستي شان داشت زنده مي شد به اين تمبر از اين لحاظ اعتراض داشتند كه معتقد بودند انگلستان با تاييد انتشار آن مي خواهد بحرين (ميش ماهي) و ميشان (دشت ميشان) را هم ببلعد، و عراقي ها مدعي بودند كه با چاپ تصوير تيسفون بر تمبر، انگليسي ها مي خواهند ماهيت عراق را تغيير دهند و همانند عهد ساسانيان، كردستان را از آن جدا سازند و .... در اين ميان روزنامه هاي مسكو و رم در تفسيرهاي خود اين عمل را مقدمه ايجاد يك خاورميانه انگليسي وانمود مي كردند و فرانسوي ها با اين كه نمي خواستند انگليسي ها را برنجانند، در باطن از گسترش متصرفات انگلستان در خاور ميانه ناراضي بودند و مطبوعاتشان ترجمه تفسيرهاي روزنامه هاي مسكو و ايتاليا را با آب و تاب چاپ مي كردند و به همين گونه مطبوعات آلمان. در واکنش به اين وضعيت، مقامات انگليسي حاكم بر هند كه به تاييد آنان اين تمبر منتشر شده بود مي گفتند كه نظرخاصي در كار نبوده است. ما انگيسي ها از قديم به ابنيه تاريخي كه هويت ملي و مايه افتخار ملل هستند احترام مي گذارده ايم و به همين دليل هم بود كه در جريان نبرد با عثماني ها، نيروهاي خود را در نوامبر 1915 از منطقه مدائن (تيسفون) عقب كشانيديم كه ضمن زد و خورد، توپ هاي عثماني آسيب بيشتري به طاق كسري وارد نسازند.

كار در اينجا پايان نيافت. اوايل دهه 1960 ژنرال عبدالكريم قاسم رئيس وقت دولت عراق كه با كودتاي سال 1958 به سلطنت كوتاه مدت «ساخت انگلستان» در عراق پايان داده بود به استناد نقشه جغرافيايي «استان خاروران» ايران به مركزيت مدائن (تيسفون) كه كويت بخشي ازآن بود مدعي مالكيت اين سرزمين شد (البته عراق از دهه چهارم قرن بيستم اين ادعا را داشت ولي آن را به صورتي ملايم مطرح مي کرد)، و صدام حسين بعدا براي تصاحب همه قسمت هاي باستاني آن استان ايران باستان و از جمله ميشان (حاشيه غربي خوزستان)، با هدف عراقي كردن طاق كسري و محدوده تاريخي مدائن دست به مرمت آن زد و ... كه پس از موفق نشدن در جنگ هشت ساله با ايران، از ادامه تعمير كاخ شاهان قديم ايران دست برداشت.

 

نقشه قلمرو ايران در اواخر عهد ساسانيان و پيش از حمله نظامي عرب

 

1953م:17 اوت سال 1953 (26 امرداد 1332) در اوج فعاليت انگلستان و آمريکا براي براندازي حكومت دكتر مصدق، تماسهايي با فرماندهان لشكرهاي استانها براي لشكركشي احتمالي به تهران - در صورت شكست طرح كودتا - آغاز شده بود. در اصفهان، اردشير زاهدي از جانب پدرش با پاره اي از افسران لشكر اصفهان تماس گرفته بود و معاون لشكر به او وعده اعزام نيرو به تهران داده بود. در كرمانشاه نيز سرهنگ بختيار (بعدا سپهبد) فرمانده تيپ محل دعوت زاهدي براي لشكركشي به تهران را پذيرفته و به واحدهاي اين تيپ آماده باش داده بود. در اين ميان خبر رسيد كه شاه و ثريا از بغداد به رم رفته اند تا در آنجا منتظر کار باشند.

 

تيمور بختيار (سپهبد)


2004م:با همه تلاش تبليغاتي آمريكا و كمكهايي كه به نيروهاي مخالف شد، هوگو چاوز رئيس جمهور «چپگرا ـ ناسيوناليست» ونزوئلا با بيش از 58 درصد آراء پيروز شد و مي تواند اين دوره رياست جمهوري خود را تا به آخر ادامه دهد. بر رفراندم يكشنبه 15 اوت 2004 ونزوئلا، افراد مختلفي از خارج، از جمله جيمي كارتر رئيس جمهوري اسبق آمريكا كه خود را از پاسداران دمكراسي درجهان مي خواند و«سزار گاويريا» رئيس سازمان كشورهاي قاره آمريكا نظارت داشتند و درستي انجام آن را تاييد كردند.

جيمي كارتر درباره رفراندم ونزئلا گفت: رفراندم ونزوئلا از نظر نظم و ترتيب بهتر و دقيقتر از انتخابات قبلي بود كه او در كشورها ديگر بر آنها نظارت كرده بود.

موضوع كم سابقه در اين رفراندم، شركت مردم به صورت هجوم بود كه باعث ايجاد صفوف طولاني شده بود. در بعضي نقاط ايستادن يك فرد در صف تا ده ساعت طول مي كشيد. همين مشاركت، اصحاب نظر و روزنامه نگاران اروپايي را به تحسين واداشته و نوشته بودند: اين مشاركت نشان داد ونزوئلايي ها كه به اهميت «راي و راي دادن» پي برده اند در يكشنبه سرنوشت ساز از اين بزرگترين حق مدني خود استفاده كردند.

رسانه هاي آمريكايي نتيجه رفراندم ونزوئلا كه 15 درصد نفت مصرفي آن كشور را تامين مي كند بزرگ نكرده بودند. ونزوئلا پنجمين صادر كننده نفت درجهان است. اين رسانه ها گفته بودند كه در پايان رفراندم، ميان دو دسته موافق و مخالف زد و خورد روي داد كه يك زن كشته و چند تن مجروح شدند كه بعدا معلوم شد آن زن زنده است.

 

چاوز با لباس سرخ، از بالکن پيروزي خود را اعلام مي دارد

 

1840م:امروز زادروز ويلفرد بلانت Wilfrid S. Blunt نويسنده و شاعر انگليسي است كه 17 اوت سال 1840 به دنيا آمد. گذشته از مجموعه اشعار و دو مجموعه نامه ها و مكاتبات ، وي كتاب هاي متعدد نوشته است كه عموما از مسافرت هاي دور و دراز او مايه گرفته

اند . بلانت از هند و خاورميانه ديدار كامل و « حقيقت ياب » بعمل آورده و مدتي را هم در مصر بسر برده بود. سفر او در خاورميانه عمدتا با اسب و شتر صورت گرفت. در قسمتي از اين سفرها ، همسرش « ليدي آن » را كه يك امير زاده انگليسي بود با خود برده بود و اين ليدي انگليسي كه در ترسيم تصوير و نقاشي از افراد و مناظر مهارت و هنرمندي داشت يك مجموعه جالب هنري از مناظر و مردم خاورميانه باقي گذارده است.« ليدي آن» همچنين مولف « قبايل منطقه فرات » و « سفر به نجد » است.

معروفترين كتابهاي بلانت نيز « باد و گردباد » عنوان دارد. وي در كتابهايش دولت انگلستان را يك امپرياليست خوانده و اندرز داده است كه از اين سياست ناپسند دست بردارد. وي همچنين از آرمانهاي مليون ايرلندي و استقلال كامل ايرلند جانبداري كرده و به همين جهت مدتي را هم در زندان انگلستان بسر برده بود. برخي از مورخان نوشته اند كه بلانت نخستين نويسنده انگليسي بود كه امپرياليسم انگلستان را شرح داد و آن را نكوهش كرد. بلانت در 1922 درگذشت.

 

Blunt با لباس عربي در جريان مسافرت با اسب در خاورميانه

 

1932م:وي. اس. نيپال V. S. Naipaul نويسنده هندي تبار متولد ترينيداد (آمريكاي مركزي) 17 اوت سال 1932 به دنيا آمد و برنده جايزه ادبي نوبل سال 2002 شد. وي جوايز ادبي ديگر و عنوان بهترين نويسنده دهه 1990 در زبان انگليسي را هم به دست آورده است. ناراتيو هاي نيپال حرف ندارد. ايراد از برخي تاريخنگاران و تقبيح تاريخنويسي دولتي يكي از تاليفات اوست. نيپال در اين زمينه مثالهاي متعدد از سرزمين پدري خود ـ هند ـ آورده و نوشته است كه در تاريخ هند همه جا از فاتحان (تجاوزگران) نوشته اند و مقاومت و واكنش هنديان را در برابر تجاوز از قلم انداخته اند و خواننده تصور مي كند كه هنديان مغز و جان دفاع از خود و وطنشان را نداشته اند و فتح آنان «حق فاتحان» بوده است. وي نتيجه گرفته است كه اين تاريخنگاري تخريب ملتها و تحقير آنان و مطالبي يكطرفه است كه جز خدمت به فاتحان و طرف نيرومند قضيه، پشيزي نمي ارزد. به باور بيپال، پاره اي از خبر نويسان هم با اخبار همين معامله را مي كنند و.... وي به اتحاديه ها صنف روزنامه نگاران هشدار داده است كه تا دير نشده است ضوابط تازه اي تهيه كنند تا افراد نتوانند از حربه روزنامه نگاري (قلم) براي آماده ساختن راه تجاوزكاران، ظالمان و استثماران استفاده كنند و هر آنچه را كه آنان ديكته كنند بنويسند.

 

naipaul


1870م:دكتر «فردريك راسل» كاشف نهايي « واكسن تيفوئيد » در 17 اوت سال 1870 به دنيا آمد و در آغاز كار، پزشك ارتش آمريكا بود كه از سوي اين دولت براي بررسي اوضاع پزشكي اروپا به فرانسه و آلمان فرستاده شده بود. وي مدتها نيز در دانشگاههاي آمريكا درس پزشكي مي داد. مشكل دولتها در لشكر كشي هاي دور دست ابتلاء سربازان به بيماري تيفوئيد بود. دولت آمريكا براي دكتر راسل يك آزمايشكاه جامع ايجاد كرد و از او خواست كه واكسن قطعي تيفوئيد را كشف كند. قبلا در اين زمينه در كشورهاي مختلف كارهايي شده بود و دكتر راسل بود كه واكسن نهائي بيماري تيفوئيد را ساخت.

 

دكتر راسل در آزمايشگاه خود

 

1341ش:در نيمه امرداد 1341 (ماه اوت 1962) راديو ايران داراي يك برنامه روزانه با زمينه خبري به نام «درگوشه و كنار شهر» شد كه بدون وقفه به مدت سه سال ادامه داشت و طبق بررسي هاي ماهانه از شنوندگان راديو كه قاعدتا بايد در بايگاني صدا و سيما محفوظ مانده باشند، «صد در صد» شنونده و عمدتا "راضي" داشت. اين برنامه كه هنوز مشابه آن در همه جهان توليد نشده است توسط دو روزنامه نگار وقت؛ پرويز ياحقي (آهنگساز نامدار ايران كه اخيرا فوت شد و نام او در شناسنامه اش «صديقي پارسي» بود که ترجيح داده بود پس از دايي هنرمندش به نام وي «ياحقي» خطاب شود) و نوشيروان كيهاني زاده نگارنده اين سايت (در آن زمان، سردبير اخبار بين الملل خبرگزاري پارس و عضو تحريريه روزنامه اطلاعات) با تصويب طرح آن از سوي نصرت الله معينيان معاون نخست وزير وقت و مسئول انتشارات و راديو پا به عرصه وجود گذارد و هر روز در ساعت 4 و نيم بعد از ظهر از راديو سراسري ايران كه در آن زمان مهمترين رسانه كشور و فراگيرتر از همه بود پخش مي شد. معينيان مي دانست اين برنامه ضعف هاي دولت را هم منعكس خواهد كرد؛ با وجود اين با پخش آن موافقت كرده بود. ياحقي و كيهاني زاده در ساعات فراغت خود در كلانتري هاي پليس، پاسگاههاي ژاندارمري، شعب دادسراي تهران، دادگاهها ، بيمارستانهاي سوانح تهران (در آن زمان: سينا، رازي ، امير اعلم (ويزه سوختگي ها) ، لقمان الدوله ادهم (ويزه مسموميت ها) و امدادي حكيم الملك واقع در خيابان مولوي شرقي) و صحنه وقوع حوادث به جستجوي مطلب مي پرداختند و ياحقي با طرفين ماجرا مصاحبه مي كرد و هر مطلب با اندرز و ذكر ضوابط و قوانين مربوط و اشاره به مراحل دادرسي پايان مي يافت و به همان صورت براي پخش آماده مي شد و هر برنامه 30 دقيقه اي شامل سه تا چهار حادثه بود كه همان روز و يا شب پيش از آن اتفاق افتاده بودند. پيروزي اين برنامه عمدتا نتيجه علاقه مردم به شخص ياحقي و شهرت اجتماعي او بود كه حاضر مي شدند مصاحبه كنند و از اشتباهات خود پرده بردارند. صداي ياحقي بسيار جذاب، لحن او گيرا و اندرزهايش صميمانه بود كه بردل مي نشست اين برنامه عبرت آموز تنها به دليل افزايش اشتغال ياحقي در عالم موسيقي و به تدريج دست برداشتن از كار روزنامه نگاري، و پرداختن كيهاني زاده به تدريس تاريخ پايان يافت.

 

پرويز ياحقي


1850م:«خوزه سن مارتين» قهرمان استقلال آرژانتين كه در اين كشور داراي احترام خاص است 17 اوت 1850 در گذشت وي 25 فوريه 1778 به دنيا آمده بود. در جواني به اسپانيا رفته و در ارتش اين كشور افسر شده بود. در همانجا ، انديشه استقلال ارژانتين و ساير سرزمين هاي تحت سلطه اسپانيا در قاره امريكا به او راه يافت . او اسپانيا را كه به سهولت به چنگ ناپلئون افتاده بود كشوري ضعيف كه استحقاق آقايي بر زادگاه او را ندارد تشخيص داده بود. در بازگشت به آرژانتين ، براي دولت محلي يك هنگ سوار به وجود آورد كه بعدا با همين هنگ و كمك استقلال طلبان ديگر موفق به گرفتن استقلال آرژانتين از اسپانيا شد و آنگاه به كمك استقلال طلبان ساير سرزمين هاي لاتين نشين قاره آمريكا شتافت.

 

خوزه سن مارتين


1887م:ماركوس گاروي Marcus Garvy را كه در روزي چون امروز در سال 1887 در جامائيكا به دنيا آمد نخستين سياه پوستي مي دانند كه جنبشي براي باز گرداندن سياه پوستان از قاره آمريكا به افريقا ــ سرزمين نياكانشان ــ به وجود آورد. وي عقيده داشت از آن جا كه سياه پوستان به صورت برده از افريقا به آمريكا آورده شده اند و اين ذهنيت در آنان و سپيد پوستان باقي مانده است ؛ در اينجا دشوار است كه بتوانند رشد كنند و ترقي تحت فشار دولت منطقي و دائمي نيست ، ولي در قاره خودشان امكان پيشرفت برايشان وجود دارد.

پيش از ماركوس ، بسياري از بردگان آزاد شده آمريكاي شمالي با كمك اين دولت به آفريقا منتقل و در آنجا كشور لابيريا را تاسيس كرده بودند ولي هنوز يك وزير منصوب از آمريكا بركار آنان نظارت داشت. در سال 1890 الكساندر كلارك سمت وزارت لابيريا را برعهده داشت.

 

Marcus Garvy


1960م:محاكمه «فرانسيس گاري پاورز Francis Gary Powers» خلبان هواپيماي جاسوسي «يو ـ 2 » آمريكا كه اول مه 1960 بر فراز خاك شوروي هدف موشك قرار گرفته و سرنگون شده بود 17 اوت همين سال در مسكو آغاز گرديد. 17 اوت زادروز فرانسيس بود كه در 1929 به دنيا آمده بود. معلوم نشده است كه با توجه به زادروز او، روسها تعمدا اين روز را براي آغاز محاكمه اش انتخاب كرده بودند.

سقوط اين هواپيما كه از پاكستان به پرواز در آمده بود و در شرق ميانه اتحاد شوروي هدف موشک قرارگرفت در آستانه ديدار خروشچف و آيزنهاور، سران دو كشور، بحران دامنه داري به وجود آورده بود. قرار بود كه مذاكرات سران دو كشور رقيب به منظور تنش زدايي انجام شود. بعدا شايعات متعدد رواج يافت كه شايد دستهايي در آمريكا در جريان بوده كه مانع از تشنج زدائي در روابط دو كشور شود.

پاورز که در استخدام سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا CIA بود در جريان محاکمه به همه چيز اعتراف کرد و به ده سال زندان محکوم شد. دو سال بعد، وي با يک جاسوس روسيه به نام رودولف آبل که در زندان آمريکا بود مبادله شد. پاورز سپس به استخدام يک تلويزيون محلي در کاليفرنيا درآمد که با هلي کوپتر بر فراز خيابانها و جاده ها پرواز مي کرد و خبر ترافيک مي فرستاد و از حريق و رويدادهايي نظير آن فيلم و خبر تهيه مي کرد. وي در يکم اوت 1977 در پايان تهيه يک فيلم خبري از آسمان از يک رويداد حريق و در راه بازگشت به به فرودگاه براثر تمام شدن سوخت هلي کوپتر برفراز لس آنجلس سرنگون شد و جان سپرد. در اين سانحه، فيلمبردار تلويزيون نيز کشته شد. پاورز هنگام مرگ 48 ساله بود.

 

Francis Gary Powers در دادگاه مسکو

 

1970م:«ونرا Venera _ 7» سفينه شوروي كه به سوي زهره فرستاده شده بود 17 اوت 1970 به آرامي بر سطح اين ستاره زيبا فرود آمد.

اين سئوال و ابهام اينك همه را كلافه كرده است كه اين همه پيشرفتهاي شوروي چه شدند و چگونه يكشبه ـ با فروپاشي بدون خونريزي اين اتحاديه ـ به فراموشي سپرده شدند. مردم شوروي براي نيل به اين پيشرفتها بهاي سنگيني پرداخته بودند!.

 

ونرا ـ7


1987م:17 اوت سال 1987، رودلف هس Hess معاون پيشين هيتلر که 93 ساله بود در زندان فاتحان جنگ جهاني دوم در برلن به نام زندان اشپاندائو كه همين يك زنداني در آن نگهداري مي شد، با كابل برق خود را حلق آويز كرد و درگذشت و چهار دولت شوروي، فرانسه، انگلستان و آمريكا از هزينه بسيار سنگين نگهداري او آسوده شدند.

وي بيش از چهار دهه و حتي پيش از پايان جنگ در زندان بود. هس در جريان سقوط هواپيمايش در خاک انگلستان دستگير شده بود. هس در گورستان خانوادگي در " وونسيدل " باواريا مدفون شده است و هرسال در اين روز نئو نازيهاي آلمان در اين گورستان و در خيابانهاي وونسيدل دست به تظاهرات مي زنند و فرياد زنده باد هيتلر بر مي آورند. دولت آلمان براي جلوگيري از وقوع هرگونه حادثه مجبور است پليس اضافي به منطقه بفرستد . در 17 اوت سال2003 هزاران نئونازي در وونسيدل اجتماع کرده بودند و دولت هزار پليس اضافي اعزام داشته بود و عده اي از آنان که علامت پرچم دوران هيتلر را حمل مي کردند دستگير شدند زيرا که حمل آن در آلمان منع قانوني دارد.

 

رودلف هس

 

1988م:17 اوت سال 1988 ژنرال ضياءالحق ديكتاتور نظامي پاكستان پس از 11 سال حكومت در يك سانحه هوايي كشته شد. حادثه اي كه هنوز بدرستي علت آن معلوم نيست. سفير آمريكا در پاكستان نيز در همين حادثه جان داد. ضياءالحق پنجم ژوئيه سال 1977 با يك كودتاي نظامي ذوالفقار علي بوتو را كه چهار ماه پيش از آن در انتخابات عمومي پيروز شده بود و بر پاكستان حكومت مي كرد بركنار ساخت و برجايش نشست.

به تصميم او بوتو به اتهام وجود فساد مالي و اداري در سازمانهاي دولتي اش و نيز اتهام قتل يكي از رقباي انتخاباتي اش محاكمه و با وجود درخواست برژنف رهبر وقت شوروي، پاپ و بسياري از سران كشورها و متفكران اعدام شد.

مردم پاكستان پس از كشته شدن ژنرال ضياءالحق « بي نظير» دختر بوتو را به رياست قوه مجريه برگزيدند.

 

ضياءالحق


2003م:فيدل كاسترو 77 ساله 16 اوت 2003 در استاديوم ورزشي شهر آسانسيون پايتخت كشور پاراگوئه در برابر بيش از ده هزار تن كه فرياد « فيدل ـ فيدل ، تولدت مبارك » سر داده بودند در نطقي ايالات متحده را با امپراتوري روم باستان مقايسه كرد و گفت كه دولت واشنگتن « امپراتور روم » امروز است. رسانه ها نوشته اند كه كاسترو با مشاهده آن همه ابراز احساسات نسبت به خود ، قطرات اشك از چشمانش بر گونه اش غلطيد. برخي رسانه ها نوشته اند كه در عهد باستان امپراتوري توانمند ايران در برابر روم وجود داشت ، ولي به نظر مي رسد كه امروز در برابر آمريكا قدرتي وجود نداشته باشد.

كاسترو براي شركت در مراسم آغاز دوره رياست جمهوري « نيكاتور دوارته » به پاراگوئه دعوت شده بود كه 14 اوت برگزار شد . مدتي است كه در آمريكاي لاتين رسم شده كه كاسترو بايد در مراسم آغاز دوره يك رئيس جمهوري جديد حاضر باشد ، گرچه توجه مردم به او بيش از رئيس جمهوري تازه است.

 

فيدل كاسترو

 

1971م:«عيدي امين دادا» گروهبان پيشين ارتش انگلستان كه 25 ژانويه سال 1971 با يك كودتاي نظامي ميلتون ابوت ( ابوته ) را از رياست جمهوري كشور اوگاندا بركنار و خود زمامدار اين كشور شده و هشت سال حكومت كرده بود 16 اوت 2003 در شهر بندري جده در كشوري سعودي بر اثر از كار افتادگي كليه ها در هشتاد سالگي در گذشت.

وي كه در جواني در عين حال يك بوكسور بود در ارتش اوگاندا كه در سال 1962 استقلال يافته بود به دليل نداشتن نظامي با تجربه ، افسر شد و ظرف مدت كوتاهي به ژنرالي رسيد و كودتا كرد . درباره آدمكشي و بي رحمي هاي او داستانها گفته اند ، ازجمله اخراج خشونت آميز هنديان مهاجر كه امور اقتصادي اوگاندا را از دوران استعمار انگلستان به دست داشتند كه با رفتن آنان اوضاع اقتصادي اوگاندا به وخامت گراييد. گفته شده است كه وي اجساد مقتولان خشونت هاي خود را به درياچه ويكتوريا مي انداخت تا طعمه تمساح شوند. امين در سال 1979 مدعي قسمتي از خاك تانزانيا شد و به آن كشور لشكر كشيد ، ولي از ارتش تانزانيا شكست خورد و هنگامي كه نيروهاي تانزانيا وارد شهر كامپالا پايتخت اوگاندا شدند به عربستان سعودي فرار كرد و به آن دولت پناهنده شد. در پي فرار او ، ابوته به اوگاندا ( يوگاندا ) بازگشت و حكومت را به دست گرفت. عيدي امين مسلمان بود.

 

عيدي امين دادا

 

2004م:17 اوت 2004 چهار روز پس از توفان دريايي چارلي كه ايالتهاي شرقي آمريكا از فلوريدا تا «مين» را در نورديد اعلام شد كه اين توفان تنها در فلوريدا كه محل ورود آن به خاك آمريكا بود باعث مرگ 17 تن و وارد آمدن 14 ميليارد دلار زيان شده است . تا اين روز ( 17 اوت ) در اين منطقه بيش از يك ميليون تن فاقد برق بودند.

 

1836: قانون اجباري شدن ثبت تولد، مرگ و نكاح در انگلستان به اجرا درآمد و كشورهاي ديگر كه تا آن زمان نداشتند به تدريج چنين كردند.

1846: شهر لس آنجلس كه توسط مهاجران اسپانيايي ساخته شده است و متعلق به كشور مكزيك بود به تصرف ايالات متحده آمريكا درآمد.

1850: بالزاك نويسنده فرانسوي درگذشت.

منبع:iranianshistoryonthisday.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

 

خطر پوشک در سلامت پوست بچه

 

 

پرسش های زیادی در مورد نحوه مراقبت از پوست بچه ها وجود دارد، به خصوص اینکه درماتیت پای بچه ناشی از پوشک،مشکل شایعی است و تقریبا تمام کودکان به نوعی دچار درماتیت در ناحیه پوشک می شوند. درماتیت پوشک ممکن است در اثر رطوبت، ادرار یا مواد تحریک آمیز موجود در پوشک یا در اثر حساسیت ایجاد شود. در تمام بچه ها در صورتی که استفاده از پوشک قطع شود،

 

بهبود سریع تری ایجاد می شود. علایم شایع این بیماری عبارتند از بثورات ساده قرمزرنگ، خشن و پوسته پوسته. این بثورات معمولا روی نواحی پوشک شده پوست کودک ظاهر می شود. پوست می تواند به وسیله موادشیمیایی که در ترکیبات پودر لباس شویی، صابون، مواد نرم کننده و سفیدکننده هاست، تحریک شود.

 

شورت های پلاستیکی و لاستیکی روی پوست تاثیر می گذارند. پوست ممکن است به موادشیمیایی که در ساخت پوشک های یک بار مصرف به کار رفته نیز حساسیت پیدا کند. نوعی دیگر از این مشکل با بثورات آمونیاکی ناشی از ادرار تظاهر می کند که به وسیله باکتری های پوست هنگام تجزیه ادرار ایجاد می شود. بعضی غذاها نیز احتمال ایجاد حساسیت در کودک را بالا برده و می توانند باعث بروز بثورات شوند.

 


● توصیه هایی برای حل این مشکل

 

- هر شب قبل از خواب، پوشک بچه را عوض کنید.

 

- در هر بار تعویض پوشک، بدن کودک را با آب گرم بشویید.

 

- ابتدا از یک صابون مایع و سپس به مقدار کافی از پماد محافظ (ژلاتینی، پماد ویتامینAD ، وازلین یا لانولین) استفاده کنید.

 

- پوست خشک بچه را در هر بار تعویض پوشک مرطوب کنید و اگر باز هم احساس کردید که پوست خشک است، یک مرطوب کننده غیرمحرک در ناحیه مبتلا استفاده کنید.

 

- کرم را مطابق دستورالعمل دارو استفاده کنید. ممکن است استفاده از یک کرم استرویید یا کرم ضدقارچ نیز لازم باشد که باید طبق نظر پزشک استفاده شود و مصرف یک یا دو بار در روز مفید است. این کرم ها روی پوست نرمال نباید مالیده شود. ترکیبات ضدقارچ باید حداقل یک هفته بیشتر از بهبودی کامل دانه ها استفاده شود. - کرم های استرویید قوی نباید در ناحیه پوست پوشک مالیده شود.

 

- اگر بثورات در اثر حساسیت غذایی ایجاد شده باشد، باید از مصرف غذاهای جدید و نوشابه هایی که در ماه گذشته خورده اید و ممکن است روی شیرتان اثر گذاشته باشد، خودداری کنید و غذاهایی را که به کودک می دهید، یکی یکی (هر هفته یک نوع غذا) به رژیم غذایی کودک اضافه کنید تا باعث بروز بثورات نشود.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

645م:در اين روز در سال 645 ميلادي، و چند ماه پس از آغاز خلافت عثمان، مردم «ري» كه به تصرف عرب درآمده بود بر ضد حاكم عرب شهر قيام كردند كه اين بپاخيزي آنان بعدا به دست سربازان اعزامي «سعد بن ابي وقاص» سركوب شد. در آن زمان هنوز يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني ايران در شمال خاوري كشور (خراسان بزرگتر) مقاومت مي كرد.

در همين سال مردم شمال غربي ايران (آذربايجان) نيز بر ضد حکومت عرب قيام كردند كه آنان نيز به دست نيروهاي «وليد عقبه» سركوب شدند.


1970م:طبق اسنادي که در دهه 1970 انتشار يافت، سفير وقت ايران در مسكو در چنين روزي در مرداد 1320(يك ماه پيش از حمله نظامي لندن و مسکو به ايران) در باره اولتيماتوم مورخ 28 تيرماه سال 1320 خورشيدي دولتين انگلستان و شوروي يك گزارش شفاهي توسط پيكي ويژه به تهران فرستاده و در آن خبر داده بود دولت شوروي كه به دليل پيشروي سريع آلمان در خاك آن كشور به دولت انگلستان احساس نياز مي كند به خواست اين دولت، اولتيماتوم مشترك را امضاء كرده و اولتيماتوم اخراج آلماني ها از ايران يک بهانه است؛ انگلستان مي خواهد به ايران لشكر بكشد و از شوروي خواسته است كه كمك كند زيرا كه گمان مي كند كه ميان سران ايران و آلمان قول و قرار هايي براي تصرف مشترك خاورميانه گذاشته شده است.

 

هيتلر را در حال مذاكرات دوستانه با نوري اسفندياري رئيس پارلمان ايران


1941م:25 ژوئيه 1941( 1320 ) چرچيل نخست وزير وقت انگلستان با ارسال يك تلگرام سري به ژنرال «آرچيبالد ويولArchibald Wavell» فرمانده نيروهاي انگليسي در هند، به او اطلاع داد كه حمله نظامي به ايران قطعي است و واحدهاي لشكر 9 هند بايد تا ده روز ديگر به بصره برسند. به كشتي هاي حامل آنان دستور دهيد كه با آخرين سرعت برانند. ما بايد براي خنثي ساختن ناوگان ايران روشي در پيش مي گيريم كه برايمان گران تمام نشود؛ نگراني من از كشتي هاي توپدار ايران از همان زماني است كه برخلاف سياست ما، موسوليني به ايجاد اين ناوگان براي ايران كمك كرد ("تاريخ" نشان داد كه انگليسي هاي مقيم آبادان افسران كشتي هاي جنگي ايران را با طرح نيرنگ به يك مهماني دعوت كردند و سپس در جريان ميهماني كشتي هاي بدون افسر و فرمانده را غرق و يا تصرف كردند).

 

Archibald Wavell

 

1951م:25 ژوئيه 1952 (سوم مرداد 1331)، چهار روز پس از پيروزي سياسي بزرگ و تاريخي ايرانيان و پس از گمانه زني بسيار تقريباً مسلم شده بود كه در روزهاي آتي؛ دكتر مصدق درخواست اختيارات ويژه از مجلس خواهد كرد، انتصابات تازه اي انجام خواهد شد، بسياري از بستگان و نزديكان شاه به ويژه خواهر او اشرف تبعيد خواهند شد، بر ضد قوام سلطنه اقدامات قانوني و قضايي انجام خواهد گرفت، حكومت نظامي در تهران لغو و خليل طهماسبي كه سپهبد رزم آرا را ترور كرده بود آزاد خواهد شد.

روزنامه هاي اروپا و آمريکا همچنان به تفسير کار بزرگي که مردم ايران انجام داده بودند مي پرداختند و آن را نشانه آشنائي ايرانيان به حقوق خود و در نتيجه دفاع از آن مي دانستند. روزنامه هاي پاريس نوشته بودند که چرچيل نخست وزير وقت انگلستان از شکست قوام نگران و خشمگين شده و مشاورات فوري با همکاران خود بعمل آورده است.

 

1384م:دوم مرداد 1384 (24 ژوئيه 2005) روزنامه هاي پايتخت اظهارات رئيس وقت دادگستري استان تهران و گزارش «هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» را در زمينه مسئله بازداشتها كه از دير زمان زير سئوال قرار داشته منتشر كرده بودند كه قسمت هايي از اين مطلب را از اين جهت كه در تاريخ معاصر ايران باقي خواهد بود و به آن استناد خواهد شد، به نقل از روزنامه همشهري كه متعلق به شهرداري تهران است در اينجا مي آوريم كه اين روزنامه هم آن را از ايسنا، خبرگزاري وابسته به جهاد دانشگاهي نقل كرده بود:

 

عباسعلي عليزاده (حجت الاسلام)

 

1953م:25 ژوئيه 1953 نشست جهاني جامعه شناسان و استادان علوم سياسي ضمن بررسي اعلاميه چهارم ژوئيه (21 روز پيش از آن) Imre Nagy (ايمرناگي يا ايمر ناجي) نخست وزير تازه جمهوري سوسياليستي مجارستان و تحليل و تعبير تازه او «دمكراسي توده اي»، آن را روشي مشابه آن چه كه در سال 1607 ميلادي در انگلستان به دنيا آمد و Polyarchy (پلياركي) نام گرفت يافتند و از آن زمان، اين روش كه مي توان آن را «حكومت گروه» ترجمه كرد مورد توجه بوده و در رديف روشهاي حكومتي قرار گرفته است، به گونه اي كه دو استاد نامدار «رابرت دال» و «چارلز ليندبلوم» در تأليف مشترك خود: «سياست، اقتصاد و رفاه عامه» به جاي واژه «دمكراسي» از واژه Polyarchy ياد كردند و آن را آن نوع دمكراسي كه عبارت از كنترل هيأت حاكمه طي مراحلي توسط مردم غيرحاكم است تعريف كرده اند. اين تعريف پذيرفته شد، ولي هنوز اصحاب نظر جانشين كردن دمكراسي را با حكومت گروه نپذيرفته اند و آن را واژه اي جامع نمي دانند و تنها نوعي از دمكراسي (حكومت مردم) تلقي مي كنند، لكن «دال» و «ليندبلوم» با برشمردن انتقادهايي كه از دمكراسي شده است، Polyarchy را جانشين واقعي آن مي دانند و معتقدند كه اين جايگزيني زود يا دير انجام خواهد گرفت.


2005م:در ژوئيه 2005 براي بحث درباره وضعيت روزنامه ها در هر كشور، پس از هر انتخابات عمومي يك ميز گرد مركب از اصحاب اين حرفه تشكيل شده بود كه مذاكرات آن از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد. شركت كنندگان در اين ميز گرد وضعيت روزنامه ها پس از چند انتخابات را كه در سالهاي اخير برگزار شده بود به استناد آمار و ارقام بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه پس از هر انتخابات بزرگ، روزنامه هايي كه در طول مبارزات انتخاباتي بي طرفي خود را حفظ كرده بودند دچار نوسان نشدند، ولي روزنامه هايي خود را به مخاطبان، نشريه اي بي طرف و مستقل معرفي كرده ولي در جريان مبارزات، از يك نامزد و يا نامزدهاي يك گروه و دسته جانبداري كرده بودند و اين دسته پيروز نشده بود دچار افت تيراژ و در نتيجه كاهش درآمد و از دست دادن نويسندگان معروف و باتجربه شدند و اين افت تا مدتي ادامه خواهد داشت و اگر نامزد پيروز وعده هايش را عملي سازد و نظر اكثريت مردم همچنان به او باشد، ادامه افت طولاني خواهد بود. پس از هر انتخابات، روزنامه هاي رسمي (ارگان و ناشر افكار) حزب و يا احزاب بازنده فعاليت شديدتر خواهند كرد تا شكست را جبران كنند و بنا براين، به ندرت دچار افت شده اند.

شركت كنندگان در ميز گرد به سردبيران روزنامه هايي كه شهرت به بي طرفي و حرفه اي بودن تمام عيار دارند توصيه كرده اند كه در جريان مبارزات انتخاباتي بي طرفي همه جانبه خود را در انتشار مطالب حفظ كنند تا پس از انتخابات و اعلام نتايج دچار افت نشوند كه در عصر اينترنت و دسترسي آسان مردم به منابع دست اول اخبار و نظرات، جبران آن بسيار دشوار است.


1701م:در سال 1701 (24 ژوئيه) شهر ديترويت Detriot (تلفظ فرانسوي:دتروا) مركز صنايع خودروسازي آمريكا و يازدهمين شهر پرجمعيت اين كشور توسط يك سروان فرانسوي به نام «آنتوان دو كاديلاك» بنا نهاده شد كه نخست يك اردوگاه نظامي فرانسوي بود كه بعدا يك ايستگاه مبادله كالا هم بر آن اضافه شد. دو قرن بعد هنري فورد كارخانه اتومبيلسازي خود را در خيابان «ماك» شهر ديترويت تاسيس كرد كه بعدا برادران داج (دوج) كارخانه خودروسازي ديگري در آنجا ساختند و آنگاه لوئيس شورلت كارخانه شورلت (جنرال موتورز امروز) را در آن شهر بنا نهاد.

ناپلئون بناپارت در سال 1804 آمريکاي فرانسه شامل ايالات مرکزي از شمال تا جنوب (ازايلي نوي تا نيوارلئان) را به دولت واشنگتن فروخت. پس از گذشت دو قرن از آن زمان، هنوز بسياري از مردم لوئيزياناي آمريکا فرهنگ فرانسوس خود را از دست نداده اند. اسامي بسياري از شهرهاي نيمه مرکزي ايالات متحده نيز فرانسوي بوده که تغيير نيافته است.

 

1944م:25 ژوئيه سال 1944 نيروي هوايي آلمان نخستين دسته جت هاي جنگنده خود از نوع ام . اي ــ 262 ( MI262 ) را وارد ميدان جنگ كرد و خلبابان متفقين با جنگنده هايي رو به رو شدند كه 540 مايل در ساعت سرعت داشتند و مي توانستند تا ارتفاع 40 هزار پايي بالا بروند و مجهز به توپ 30 ميليمتري و راكت بودند. كارخانه مسر اشميت آلمان براي ساختن اين هواپيما ها شش سال تلاش كرده بود . هيتلر مايل بود كه جت بمب افكن داشته باشد كه مسر اشميت موفق به ساختن جنگنده كه تنها مي توانست در آسمان از جنگنده هاي متفقين كه بمب افكن هاي خود را بدرقه مي كردند رهگيري كند و با آنها در گير شود. اين جنگنده ها داراي موتور توربوجت بودند . بهره برداري از اين جنگنده ها كه هيتلر از 12 ماه پيش از آغاز جنگ دوم به آنها چشم اميد بسته بود تنها 9 ماه پيش از پايان جنگ و به صورت محدود ( آزمايشي ) صورت گرفت.

 

جت جنگده آلماني « ام . اي ــ 262 » كه در 1944 ساخته شد


1978م:نخستين كودك لوله آزمايشي جهان 25 ژوئيه سال 1978 در بيمارستان عمومي اولد هام واقع در منطقه منچستر انگلستان با عمل سزارين به دنيا آمد و او كه يك دختر است و به زندگاني ادامه مي دهد «لوئيس جوي براون louise joy brown » نام دارد.

اين نوزاد نتيجه پژوهش ها و تجربه هاي 9 ساله دکتر پاتريک ستپ تو patrick steptoe و دکتر رابرت ادواردز robert edwaards بود که تخمک مادر نازا را با اسپرم پدر پس از تکثير سلول در لوله آزمايش , در رحم مادر - بانو لسلي lesly - قرار داده بودند.

 

لوئيس پس از تولد


2004م:اظهارات ولاديمير پوتين در نشست ژوئيه 2004 سفيران روسيه و هنگام اعلام سازمان تازه وزارت خارجه اين كشور كه داراي هفت معاون وزير شده است مطالبي قابل تامل تلقي شده بود. همان وقت اصحاب نظر در تفسيرهاي خود نوشتند که به پوتين بايد گفته شود كه نبايد انتظار همكاري از غرب را داشته باشد كه 45 سال كينه و دشمني از مسكو را در دل پروراند.

پوتين در آن نشست گفته بود نيروهايي هستند كه مي كوشند روسيه را بي اعتبار كنند. تصور ذهني ساير كشورها از روسيه دور از حقيقت است. اين بي اعتبار كردن، به روسيه و داد و ستد با آن و كسب و كار صدمه مي زند.

وي از سفيران روسيه خواسته بود كه چهره مثبتي از روسيه به مردم محل ماموريت خود نشان دهند، آنان را از فرهنگ روسيه، تاريخ و جنگهاي ميهني اش آگاه سازند تا ملل ديگر چهره روشن روسيه را ببينند.

 

Putin


2004م:«جفري گتلمن» خبرنگار نيويورك تايمز كه پس از مدتي اقامت در عراق به امريكا باز گشته بود در يك مصاحبه نيم ساعته با «چارلي رز» كه 24 ژوئيه 2004 از شبكه تلويزيون عمومي امريكا پخش شد گفت: فرق عراق با افغانستان در اين است كه در افغانستان گروههاي مختلف با يكديگر در معارضه و نزاعند، ولي در عراق چنين وضعيتي مشاهده نمي شود و از زمان اشغال تا كنون ديده نشده است كه عراقي بر ضد عراقي اقدام چشمگيري كرده باشد. سعي بسيار شد كه گروههاي عراقي باهم درگير شوند تا ضديت با آمريكا در آن كشور كاهش يابد ولي تا اين تاريخ نتيجه بخش نبوده است؛ در نتيجه عراقي ها، اگر برضد نيروهاي اشغالگر نباشند ساكت هستند. عراقي ها با اين كه به انتخاباتشان چيزي نمانده است هنوز گروه بندي و فعاليت سياسي نكرده اند و در يك حالت انتظار توام بي تفاوتي مشاهده مي شوند.. آنان با تمام وجود نمي خواهند در كشور خود نيروي نظامي خارجي ببينند. براي مثال يك دسته سرباز عراقي را با هلي كوپتر به فلوجه منتقل كرده بودند كه افراد مسلح را سركوب كنند. نخست، حاضر به پياده شدن از هلي كوپتر نبودند و پس از آن هم حاضر به تير اندازي به سوي افراد مسلح نشدند و گفتند ما سرباز نشده ايم كه تفنگ خود را به سوي عراقي نشانه گيري كنيم. وظيفه سرباز دفاع از مرزها است.

 

در سال 2004 باوجود استقرار حکومت انتقالي، هنوز در خيابانهاي شهرهاي عراق سرباز آمريکايي نگهباني مي دهد


2005م:رامسفلد وزير دفاع وقت آمريكا 24 ژوئيه 2005 کتبا به كنگره (قوه مقننه) اين كشور اعلام كرد كه پليس و نيروي نظامي عراق فعلا و تا مدتها قادر به جلوگيري از بي نظمي و مقاومت نخواهد بود. وي نتيجه گرفت كه بنا براين واحدهاي نظامي آمريكا در عراق را نمي توان كاهش داد.

از آن زمان تاکنون همه اقدامات و گزارش ها حکايت از قصد آمريکا به استقرار نظامي در عراق مي کند و روشن شده است که مخالفت سياسون دمکرات نيز براي کسب وجهه در ميان آمريکاييان است. در آخرين مناظره تلويزيوني نامزدهاي حزب دمکرات که در 24 ژوئيه 2007 برگذار شده بود اين نامزدها، جز يکي از آنان که کوچکترين شانسي هم ندارد، بر خروج فوري و کامل از عراق پافشاري نکردند. روز بعد هم گفته شد که نيروهاي آمريکا فعلا در نظر نيست که تا سال 2009 از عراق فراخوانده شوند و در همين روز جورج بوش رئيس جمهور آمريکا وسيعتر از هر زمان ديگر، ماندن نيروهاي آمريکا در عراق را مرتبط با فعاليت هاي القاعده و مبارزه با اين گروه کرد که بزعم او کانون فعاليت خود را به عراق منتقل کرده اند!.


2005م:در آستانه شصتمين سالروز بمباران اتمي هيروشيما (كه ششم اوت 1945 صورت گرفت)، بنگاه سنجش افكار «ايپسوس» به سفارش اسوشيتدپرس و موسسه «بي. او، آر. سي» به سفارش خبرگزاري ژاپني كيودو از مردم آمريكا و ژاپن درباره بمباران اتمي هيروشيما و متعاقب آن ناگازاكي نظر سنجي كرده و همچنين تصورشان را درباره وقوع يك جنگ بين المللي ديگر (سوم) پرسيده بودند. نتيجه اين نظر سنجي حرفه اي كه به طريق علمي انجام شده بود 24 ژوئيه 2005 انتشار يافت.

طبق نتايج اين نظر سنجي كه در ده روز اول ژوئيه 2005 از طريق مصاحبه حضوري و دو به دو انجام شده بود، شصت درصد آمريكائيان و 34 درصد ژاپني ها گفته بودند كه يک جنگ به نام جنگ سوم جهاني روي خواهد داد. به علاوه، همين نتايج نشان داد كه اكثريت مصاحبه شوندگان دو كشور كه برحسب فرمول خاصي از ميان گروههاي شعلي، سني و با تحصيلات مختلف انتخاب شده بودند بمباران هيروشيما و ناگازاكي را كه به دستور هري ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا صورت گرفت غير موجه خوانده بودند.

اكثريت كساني كه جنگ سوم جهاني را اجتناب ناپذير مي دانستند گفته بودند كه رقابت اقتصادي ميان كشورهاي نيرومند مخصوصا بر سر بازار فروش كالاي خود و نفت و ديگر مواد خام، بالاخره به درگيري آنها خواهد انجاميد. به علاوه، مردم كشورهاي داراي نفت و موادخام و کارگر ارزان هم كه اينك بيش از گذشته روشن و نسبت به حقوق خود واقف شده اند ادامه وضعيت موجود را تحمل نخواهند كرد.


2005م:14 مصرف كننده ظروف تفلون ساخت كمپاني آمريكايي دوپانت 24 ژوئيه 2005 به دادگاه دادخواست داده و تقاضاي 5 ميليارد غرامت كرده بودند زيرا كه تفلون از تركيبات اسيد «پر فلوروكتانوئيك» ساخته مي شود كه براي سلامت مصرف كننده توليد خطر مي كند. «دوپانت» مخترع تفلون است كه دهها سال است در ظروف آشپزي بكار مي رود تا غذا به ته ظرف نچسبد.

از آن زمان تاکنون در اين زمينه گزارش هاي متعدد انتشار يافته است. در سال 2007 گزارش شده بود که ترکيبات تفلون در غذاي ويژه سگها باعث مرگ برخي از اين حيوانات نيز شده بود.

 

306: ارتش روم کنستانتين (کبير) را به عنوان امپراتور تازه اعلام کرد.

1261: دولت روم شرقي قسطنطنيه را از صليبون چهارم پس گرفت و قلمرو خود تا درياي آدريانتيک را تثبيت کرد.

1759: در جريان جنگهاي انگلستان و فرانسه بر سر تصاحب آمريكاي شمالي نيروهاي انگليسي فرانسويان را از منطقه نياگارا بيرون كردند و در همين روز در سال 1814 نيروهاي ايالات متحده انگليسي ها را هم در اين منطقه شكست دادند و از آنجا بيرون انداختند.

1799: ارتش ناپلئون كه وارد مصر شده بود كه در آسيا و آفريقا پيشروي كند تا اين دو قاره و به ويژه هند را از دست انگليسي ها خارج سازد در منطقه ابوقير (نزديك اسكندريه) نيروي ده هزار نفري عثماني به فرماندهي مصطفي پاشا را شكست داد و راه تصرف مصر را براي فرانسه هموار ساخت. تصرف مصر به دست فرانسه باعث كشف آثار تاريخي اين سرزمين و خواندن خط هيروگليف شد.

1861: کنگره آمريکا ضمن تصويب قطعنامه اي تصريح کرد که جنگ بر ضد ايالتهاي شورشي (جنوبي ها) به خاطر آزاد شدن بردگان نيست، جهت حفظ فدراسيون (اتحاديه) از فروپاشي است.

1898: ارتش ايالات متحده درجريان جنگ با اسپانيا، به پورتو ريکو حمله برد و آنجا را تصرف کرد. در همين روز در سال 1952 (54 سال بعد) ايالات متحده به پورتوريکو اختيار خودگرداني داد.

1907: شبه جزيره کره تحت الحمايه ژاپن شد.

1912: دولت فرانسه جزاير كمور را مستعمره خود اعلام كرد!.

1943: (24 ژوئيه) هواپيماهاي نظامي آمريكا، انگلستان و كانادا بمباران هامبورك آلمان را كه 17 روز طول كشيد آغاز كردند كه ضمن آن 30 هزار تن كشته و 480 هزار ساختمان ويران شد و شمار مجروحين ناشي از اين حملات از يكصد هزار تن متجاوز بود.

1943: شوراي عالي حزب حاکم ايتاليا (حزب فاشيست) خواست که موسوليني از رياست دولت كناره گيري کند که قبول کرد و "پيترو باد دو گليو " از هواداران همان حزب جانشين او شد و به متفقين پيشنهاد صلح داد.

1954: دولت كامبوج با قرار داد ترك مخاصمه ويتنام به اين سبب كه ضمن آن ادامه حكومت كمونيستها بر دو ايالت لائوس تأييد شده بود اعلام مخالفت كرد. قرارداد ترك مخاصمه ويتنام كه به جنگ پيروان هوشي مين معروف به «ويت مين» با فرانسه پايان داد چهار روز پيش از آن در 21 ژوئيه 1954 امضا شده بود كه به موجب آن كشور ويتنام موقتا دو قسمت مي شد كه مدار 17 درجه عرض جغرافيايي خط تقسيم بود. بائوداي Bao-Dai بر قسمت جنوبي و هوشي مين بر قسمت شمالي حكومتي مي كرد و وحدت ويتنام, از طريق رفراندم بايد تأمين مي گرديد و فرانسه به استعمار خود بر ويتنام كامبوج و لائوس پايان مي داد و ...

1946: آمريكا به يك آزمايش اتمي زير دريايي در نزديكي جزاير« بيكيني» دست زد كه پنجمين انفجار اتمي به شمار مي آيد.

1962: ماهواره مخابراتي تلستار براي نخستين بار در تاريخ، پخش برنامه هاي تلويزيوني را جهاني ساخت.

1969: ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا «دكترين» خود را اعلام داشت كه به موجب آن كشورهاي واقع در قاره آسيا بايد دفاع نظامي از تماميت و حاكميت خود را به دست گيرند و دولتهايي كه درصدد دفاع از خود برنيايند نبايد انتظار كمك نظامي از آمريكا داشته باشند زيرا كه آمريكا از آن پس تنها به دولتهايي كمك نظامي مي كند كه در حال دفاع كامل از خود باشند.

1990: در جريان اختلاف عراق و كويت بر سر نفت منطقه مرزي دوكشور و تهديد عراق به تصرف اين منطقه ، سفير وقت آمريكا در بغداد به صدام حسين اطمينان داد كه آن دولت در جريان اختلاف عراق و كويت جانب هيچكدام را نمي گيرد. عراقي ها بعدا مدعي شدند كه همين اطمينان كه شايد يك فريب بود باعث شد كه صدام تصميم به تصرف كويت بگيرد و....

1994: اسرائيل و اردن با امضاي اعلاميه واشنگتن به حالت جنگ ميان خود که از سال 1948 وجود داشت پايان دادند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

طرح مسئله تك‌حزبي دركشورمغايرباهويت نظام

 

منتجب‌نيا با تاكيد بر لزوم موضع‌گيري نمايندگان مجلس؛

طرح مسئله تك‌حزبي در كشور مغاير با هويت نظام است


تجمیع انتخابات صرفاً از نظر اقتصادی می‌تواند کار پسندیده‌ای باشد/ امام راحل همواره احزاب مختلف را به رسمیت می‌شناختند و سلیقه‌های گوناگون و نظرات مخالف را تحمل می‌کردند.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملي معتقد است : طرح مسئله نظام تك حزبي در كشور مغاير قانون اساسي ، هويت نظام و مشي امام و رهبري است.
‌رسول منتجب نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا ، در خصوص تصویب طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با بیان اینکه اصولاً تجمیع انتخابات محاسن و در عین حال معایب و نقاط ضعفی نیز دارد، گفت: محسنات تجمیع،صرفه جویی از نظر مالی و پرسنلی است که پایین آمدن هزینه‌ها را نیز به همراه دارد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب در تبیین نقاط ضعف تجمیع انتخابات تصریح کرد: به هرحال یکی از امتیازات و افتخارات سی و چند سال اخیر کشورمان برگزاری انتخابات‌های همه ساله در کشور بوده است.
وی افزود: انتخابات در ایران یک میزان الحراره‌ای است که از طریق آن حضور مردم، میزان رضایت‌مندی به سیاست‌های جاری و موجود، علاقه‌مندی، اطمینان آنها سنجیده می شود.
منتجب‌نیا با اشاره به اینکه بارها امام راحل و مقام معظم رهبری بر حضور مستمر مردم در صحنه تاکید داشتند،اظهار داشت: اکنون اگر قرار براین است که انتخابات شوراها به تعویق افتد و فعالیتشان تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته باشد، مشخص نخواهد شد که مردم تا چه میزان در صحنه‌اند و تا چه اندازه ناراضی یا امیدوار به آینده هستند و این سنجشی بود که مسوولان آن را از دست دادند.
قائم‌مقام حزب اعتماد ملي ادامه داد : تجمیع انتخابات صرفاً از نظر اقتصادی می‌تواند کار پسندیده‌ای باشد، اما از نظر سیاسی، هویتی نظام و رضایت‌مندی مردم امتیازی ندارد.
منتجب‌نیا درخصوص اظهارات اخیررئيس‌جمهور مبني بر اینکه "نظام ما تک حزبی است "، گفت: اولاً گفته آقای احمدی‌نژاد به شدت با فرمایشات حضرت امام راحل مغایرت وکاملاً نقطه مقابل فرمایشات و مشی ایشان است.
وي با بیان اینکه امام راحل همواره احزاب مختلف را به رسمیت می‌شناختند و سلیقه‌های گوناگون و نظرات مخالف را تحمل می‌کردند، خاطر‌نشان کرد: در آن زمان با وجود اینکه جامعه روحانیت مبارز در کشور وجود داشت، امام خودشان پیش قدم برای تشکیل مجمع روحانیون مبارز شدند و هزینه‌های آن را نیز پرداختند.
وی ادامه داد: ثانیاً اظهارات ایشان مغایر با قانون اساسی است مگر می‌شود رییس‌جمهور، با قانون اساسی مخالف باشد و خلاف آن را انجام دهد.
منتجب‌نیا همچنين خواستار واكنش نمايندگان در اين ارتباط شد.
قائم‌مقام حزب اعتماد ملي معتقد است: این اظهارات با هویت نظام، امام راحل و مشی ایشان در تضاد است.
منتجب‌نیا در پایان گفت: دلسوزان نظام و انقلاب طرفدار این گونه سخنان نیستند...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

خانم های ورزشکار

 

طول انگشتان دست با خصوصیات دیگر فیزیولوژیک بدن در ارتباط است دست نگه دارید، خواندن این مطلب شرط دارد. با شما هستم که چشمانتان گرد شده است و تندتند به خط های پایین تر یک نگاه گذرا می اندازید تابفهمید چه شرطی. شرطش این است که پیش از همه ترجیحا باید خانم باشید. شرط دومش هماین است که پیش از خواندن ادامه این مطلب یک خط کش یا متر تهیه کنید و کنار دستتان قرار دهید.

 

طول انگشت انگشتر شما چقدر است؟ می خواهیم جدا از کف بینی و فال،پیشگویی کنیم که شما استعداد ورزشکار شدن را دارید یا نه.

 

شاید تعجب کنید ولی اندازه گیری طول انگشتان خانم ها می تواندراهی آسان برای پیشگویی این مطلب باشد که آیا شما می توانید در آینده ورزشکارنامداری شوید؟

 

نتایج این مطالعات دانشمندان انگلیسی در مجله <طب ورزشی> در این کشور به تازگی به چاپ رسیده است و به نظر می رسد این یافته برای بسیاری ازبانوان، به ویژه بانوان علاقمند به ورزش بسیار هیجان انگیز است.

 

محققان کالج سلطنتی لندن بر این باورند که طول انگشت انگشتربانوان نشان دهنده استعداد آنها در آموختن مهارت های ورزشی است.

 

در این مطالعه گسترده، ۶۰۷ زن ۲۵ تا ۷۹ ساله انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به توانایی های ورزشی آنان در طول عمرشان جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد خانم هایی که انگشت انگشترشان کشیده تر از انگشت اشاره آنهاست، مهارت و توانایی بیشتری در دویدن و ورزش هایی مانند فوتبال و تنیس دارند. این در حالی است که طول این انگشت در اکثر بانوان مساوی یا کوتاه تر ازانگشت اشاره است ولی طول این انگشت معمولا در آقایان بیش از انگشت اشارهاست.

 

در آینده شاید بتوان از این شاخص برای ارزیابی و انتخاب ورزشکاران پیش از رقابت ها، به عنوان معیاری برای گزینش ورزشکاران استفاده کرد.

 

این در حالی است که برخی متخصصان رشته های ورزشی با نتایج این مطالعه موافق نیستند و با شک به این یافته محققان نگاه می کنند. پروفسور <تیماسپکتور> سرپرست این مطالعه در کالج سلطنتی لندن در این باره می گوید: <هنوزخیلی زود است که بتوان درباره وجود چنین رابطه ای نظر قطعی داد.> به علاوه نتایج مطالعات قبلی نشان داده بود که طول انگشتان دست با خصوصیات دیگر فیزیولوژیک بدن درارتباط است. به عنوان مثال بانوانی که سطح هورمون تستوسترون در رحمشان بیش ازدیگران است، نوزادان دختری با انگشتان کشیده تر به دنیا می آورند. جالب تر اینکه مطالعات متفاوتی ثابت کرده اند که دوقلوهایی که به صورت ارثی طول انگشتان دستشان بلندتر بوده است، و پدر و مادر ورزشکاری داشته اند، ورزشکاران بهتری نسبت به دیگرانبوده اند.

 

این محققان اعتقاد دارند که طول انگشتان، ۷۰ درصد تحت اثر عوامل ژنی و وراثتی و به میزان اندکی تحت تاثیر محیط و شرایط رشد و نمو جنین در رحم مادراست. بنابراین نقش اصلی را در تعیین طول انگشتان، ژن ها بر عهده دارند.

 

با این حال هنوز ژن خاص مسوول تعیین طول انگشتان، مشخص و شناسایی نشده است و به نظر می رسد مجموعه ای از ژن های متفاوت این نقش را بر عهده دارند.

 

 

● آقایان فراموش نشده اند

 

تا به حال هر چه گفتیم مربوط به خانم ها بود ولی محققان آقایان را نیز از یاد نبرده اند. پیش از اینکه این مطالعات بر روی بانوان انجام شود، رابطه بین طول انگشتان و مهارت های ورزشی در آقایان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بود. به عنوان مثال مقاله ای در سال ۲۰۰۱ در انگلستان به چاپ رسید که دانشمندان بامقایسه طول انگشتان ۳۰۴ فوتبالیست حرفه ای با افراد عادی، به این مطلب پی برده بودند که طول انگشت انگشتر به طول انگشت اشاره در ورزشکاران به مراتب از متوسط طبیعی افراد جامعه بیشتر است.

 

به علاوه مطالعات دیگری ارتباط بین توانایی جنسی مردان، قدرت عضلانی و بیماری های خاصی در آقایان را با طول انگشتان به اثبات رسانده اند.

 

خانم های ورزشکار

 

● اشعه ایکس در دستان شما

 

در این مطالعه از۶۰۷ خانم دوقلو دعوت به همکاری شد. بیشترین این خانم ها راست دست بودند و به طور متوسط ۵۳ سال سن داشتند. سپس از دست راست و چپ این خانم ها عکس رادیوگرافی با استفاده از اشعه ایکس تهیه شد. اندازه گیری طول دقیق انگشتان دست از روی رادیوگرافی بسیار آسان تر از اندازه گیری عادی طول انگشتانبود.

 

در این مرحله طول انگشت انگشتر و طول انگشت اشاره هر یک از این خانم ها، از روی کلیشه رادیوگرافی اندازه گیری شد و نسبت بین طول این دو انگشت بایک تقسیم ساده به دست آمد و به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شد. در طی انجام این مراحل با هر یک از این بانوان مصاحبه ای انجام شد و درباره مهارت ها و موفقیت های ورزشی شان از سن ۱۱ سالگی تاکنون در مدرسه و دانشگاه و بعد از آن پرسش هایی مطرح گردید تا مشخص شود این بانوان در طول زندگی خود تا چه اندازه در مسابقات ورزشی ویادگیری مهارت های ورزشی موفق بوده اند.

 

در نهایت مشخص شد که بانوانی که در طول زندگی ورزشکارانی موفق بودند، انگشتان بلندتری نسبت به سایرین داشته اند.

 

در عین حال این خانم ها شناگران، تنیس بازان و دوندگان ماهری بودند و برخی از آنها در مسابقات دوچرخه سواری بسیار موفق بوده و توانایی داشتند درمسافت های طولانی رکاب بزنند. بنابراین طول انگشتان با مهارت های ورزشی ویژه ای نیزدر ارتباط است. این محققان بر این باورند که طول انگشتان و نسبت بین آنها درطول رشدو نمو جنین درون رحم تعیین می شود و به صورت مشخصی تحت اثر هورمون های جنسی موجوددر رحم قرار می گیرد. این در حالی است که مطالعات دیگر نشان می دهند، طول انگشتان مانند دیگر خصوصیاتی قامتی بیشتر تحت اثر عوامل ژنتیکی و ژن ها است تا محیط رشد ونمو جنین.

 

 

● زنان ورزشکارتر بخوانند

 

اگر شما از بانوانی هستید که به صورت روزانه برنامه مشخصی برای ورزش کردن دارید و یا رقابت های ورزشی را به صورت حرفه ای دنبال می کنید، باید به همان نسبت از برنامه و دستورالعمل های خاصی برای سلامتیتان پیرویکنید.

 

گاهی شما فراتر از حفظ سلامتی خود در رشته ای خاص جهت کسب مقام قهرمانی کوشش مستمر می کنید که در این شرایط تمامی دستگاه های مختلف بدن شما تحت تاثیر قرار می گیرند.

 

قلب، ریه، دستگاه گوارش، هورمون ها، سیستم عصبی و به ویژه ماهیچه ها نیاز به تطابق با وضعیت جدید دارند. در حقیقت هیچ استرس و فشاری مانند یک ورزش سنگین و طولانی مدت روی بدن تاثیر نمی گذارد. طی فعالیت ورزشی از یک طرف میزان متابولیسم پایه افزایش می یابد و از طرف دیگر فعالیت شما زیادتر می شود. بنابراین مقدار انرژی بین ۳ تا ۶ هزار کیلوکالری در روز توصیه می شود، به طور کلی میزان نیاز انرژی برای زنان ورزشکار ۱۰ درصد کمتر از مردان ورزشکار است. در کنار این مطلب شما لازم است به کم خونی و احتمال وقوع بیشتر آن در خانم ها توجه ویژه ای داشته باشید.

 

علائم کم خونی بسیار مشخص و واضح اند. در صورتی که شما احساس رنگ پریدگی، بی نظمی غیرقابل توجیه در ضربان قلب حین تمرین، از دست رفتن شکل بدن، سردرد یا بی خوابی و سرگیجه کردید، بهتر است با یک پزشک در این مورد مشورت کنید.

 


● حرف آخر

 

۱) از خوردن نوشابه های گازدار و موادغذایی نفخ دهنده خودداری کنید.

 

۲) از خوردن غذاهای چرب و سرخ کرده دوری کنید.

 

۳) بهتر است از چای کم رنگ استفاده کنید.

 

۴) مصرف ۱تا ۳ فنجان قهوه یا نسکافه برای افزایش توان ورزشی مفیداست.

 

۵) در هر روز حداقل ۲ نوع میوه حاوی ویتامین C استفادهکنید.

 

۶) روزانه مصرف سبزیجات تازه را فراموش نکنید.

 

۷) مصرف پروتئین زیاد پیش از مسابقه مجاز نیست چون نیاز به آب راافزایش می دهد.

 

۸) افزایش انرژی مصرفی بر حسب نوع، مدت و شدت ورزش و مصرف کربوهیدارت زیاد تا حداکثر ۷۵ درصد کالری رژیم برای فعالیت های ورزشی سنگین وطولانی مدت توصیه می شود.

 

۹) انواع میوه ها، شیر، نان و غلات منابع خوب کربوهیدرات هستندکه بهتر است یک ساعت قبل از ورزش شیر با عسل و یا آب میوه با عسل مصرف کنید زیراعسل سبب افزایش سطح انرژی در بدن می شود.

منبع:payamsports.post.irادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

 

 

مسابقه شکار پشه ها در استونی

 

دولت استونی اولین مسابقه شکار پشه را برگزار کرد.این مسابقه در شهر تارتو برگزار شد و ۳۷ نفر در یکی از میدان های این شهر جمع شدند و به آنها ۱۰ دقیقه وقت داده شد تا بیشترین مقدار از پشه ها را در یک منطقه کوچک و محدودی شکار کنند.

 

 

در آئین نامه مسابقه ذکر نشده بود که پشه های شکار شده باید زنده یا مرده باشند. شرکت کنندگان می توانستند به تنهایی یا در گروه های ۳ نفری در این مسابقه حضور یابند.

 

 

ترینو آکرمانا، برگزار کننده این مسابقه گفت: در این کشور پشه های زیادی وجود دارد که لازم است به نحوی با آن مبارزه کنیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم مسابقه شکار پشه ها را برگزار کنیم.

 

 

جایزه برنده اول این مسابقه سفر به دریاچه پیپوس استونی بود. رونا لولزپ با صید ۳۸ پشه در این مسابقه برنده شد، اما در زمان مسابقه پشه ها قسمت های مختلف بدنش را نیش زدند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |


تیمم بدل از غسل

 

پرسش:


اگر فردی نیاز به غسل داشته باشد و امکان غسل نداشته باشد، به جای آن می تواندتیمم کند، ولی اگر برای وعده های بعدی نماز نیز امکان غسل نداشته باشد ولی وضو بتواند بگیرد چه باید بکند؟ در صورت بوجود آمدن امکان غسل، آیا نیاز به غسل هست یا تیمم انجام شده کافی است؟

 


پاسخ:


اگر کسی محتاج غسل باشد و آب نیابد تیمم بدل از غسل انجام می دهد. اگر غسل واجب غسل جنابت باشد و بدل از آن تیمم کرده باشد لازم نیست وضو بگیرد. ولی اگر غیر از غسل جنابت باشد (مثل مس میت و...)، به فتوای بعضی از علماء (مانند امام خمینی) باید علاوه بر تیمم بدل از غسل چنانچه ممکن است وضو بگیرد و اگر آب برای وضو نیست یک تیمم بدل از وضو هم بگیرد.

 

و در هر صورت برای نمازهای بعدی مادامی که عامل آن غسل تکرار نشده است (مثلاً دوباره جنب نشده است) و آب هم برای غسل پیدا نکرده است یا وضو می گیرد و یا در صورت نبودن آب تیمم بدل از وضو می کند. و اگر عامل غسل تکرار شد [مثلاً دوباره جنب شد] این بار باز یا باید غسل کند یا تیمم بدل از غسل و....


اگر وقت عمل (مثلاً نماز) گذشته باشد، آن عمل درست است و نیازی به قضا ندارد. ولی اگر داخل وقت باشد (مثلاً ساعت 3 بعدازظهر تیمم کرد و چهار بعد از ظهر آب پیدا کرد) اگر به اندازه لازم جستجو کرده است و آب نیافته است و در واقع یقین پیدا کرده که تا آخر وقت آب پیدا نمی کند، آن عمل درست است و نیازی به قضا و اعاده ندارد[i]. البته برای واجبات بعدی در صورت تمکن باید غسل کند.

 

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

قطره آهن در هوش نوزادان مؤثر است

 


یك فوق تخصص غدد و متابولیسم اطفال اعلام كرد:

 

قطع مصرف قطره آهن در نوزادان منجر به كمبود شدید آهن و کم خونی در بزرگسالی می‌شود و به همین خاطر الزامی است مصرف روزانه قطره آهن از سه ماهگی در تغذیه نوزادان لحاظ شود.این پزشک اطفال با اشاره به اهمیت عدم تعویق مصرف قطره آهن در نوزادان اظهار كرد: علاوه بر این كه شیر خشك نوزادان باید از كیفیت مطلوب برخوردار بوده تا میزان آهن لازم در آنها محفوظ باشد ،بایستی قطره آهن به طور جداگانه در تغذیه روزانه نوزادان وجو داشته باشد، زیرا ندادن قطره آهن به دلیل سهل انگاری یا عدم آگاهی، منجر به بروز كم خونی و كمبود آهن شدید در بزرگسالی می‌شود که عواقب ناگواری دارد.

 این متخصص در ادامه اظهار كرد:در صورتی كه نوزاد نارس باشد، مصرف قطره آهن باید از یك ماهگی آغاز شود تا كودك از رشد هوشی لازم برخوردار باشد.

 


دكتر در خاتمه تصریح كرد :


مصرف قطره آهن به قدری برای سلامتی کودک مهم است كه از تاثیر آن بر روی سیاه شدن دندان‌ها باید صرف نظر کرد (یعنی به دلیل سیاه نشدن دندان کودک، نباید قطره ی آهن را قطع کرد). با این وجود برای كاهش این تاثیرات كه اغلب به صورت تغییر شكل و رنگ دندان‌ها حاصل می‌شود توصیه می‌گردد كه در هنگام مصرف قطره آهن بر روی بخش پشتی زبان ریخته شود تا از تماس زیاد آن با دندان‌ها جلوگیری شود و یا پس از مصرف مقداری مایعات به ویژه آب به نوزاد داده شود و با دستمالی تمیز دندادن های او را پاک کرد تا اثر منفی قطره آهن بر روی دندان ها پاك شود.

 

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

 

 

حکایت خدا و گنجشک

 

روزگاری در مرغزاری گنجشکی بر شاخه یک درخت لانه ای داشت و زندگی می کرد .گنجشک هر روز با خدا راز ونیاز و درد دل می کرد و فرشتگان هم به این رازو نیاز هر روزه خو گرفته بودند تا اینکه بعد از مدت زمانی طوفانی رخ داد و بعد از آن ، روزها گذشت و گنجشك با خدا هيچ نگفت!

فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان اين گونه مي گفت: " مي آيد، من تنها گوشي هستم كه غصه هايش را مي شنود و يگانه قلبي ام كه دردهايش را در خود نگه مي دارد و سر انجام گنجشك روي شاخه اي از درخت دنيا نشست.

" فرشتگان چشم به لب هايش دوختند، گنجشك هيچ نگفت و خدا لب به سخن گشود:

" با من بگو از آنچه سنگيني سينه توست.

" گنجشك گفت:

" لانه كوچكي داشتم، آرامگاه خستگي هايم بود و سرپناه بي كسي ام. تو همان را هم از من گرفتي. اين طوفان بي موقع چه بود؟ چه مي خواستي از لانه محقرم كجاي دنيا را گرفته بود و سنگيني بغضي راه بر كلامش بست.

سكوتي در عرش طنين انداز شد. فرشتگان همه سر به زير انداختند. خدا گفت:

" ماري در راه لانه ات بود. خواب بودي. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون كند. آنگاه تو از كمين مار پر گشودي. " گنجشك خيره در خدايي خدا مانده بود.

خدا گفت: " و چه بسيار بلاها كه به واسطه محبتم از تو دور كردم و تو ندانسته به دشمني ام بر خاستي. " اشك در ديدگان گنجشك نشسته بود. ناگاه چيزي در درونش فرو ريخت. هاي هاي گريه هايش ملكوت خدا را پر كرد...

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |

 

محشور شدن در روز قیامت

 

 

آيا مي دانيد انسانها در روز قيامت به چه صورتهايي محشور ميشوند؟رسول خدا(ص) فرمودند: همه مردم (غير اهل تقوا) در روز قيامت،برهنه محشور ميشوند و خداي تعالي ده گروه از امت من را در روز قيامت از صفوف مسلمانان جدا مي کند و قيافه هايشان را تغيير مي دهند. اين ده گروه عبارتند از:

 

1- سخن چينان (که به شکل ميمون در مي آيند.)2- حرام خواران (که به شکل خوک در مي آيند.)3- ربا خواران (وارانه وارد محشر ميشوند.)4- حاکمان جو ر (کور به عرصه محشر مي آيند.)5- افراد خودخواه و خود پسند (گنگ و کر محشور ميشوند.)6- عالمان بي عمل (زبانشان را مي جوند و چرک از دهانشان بيرون مي آيد.)7- آزار دهندگان همسايه (با دست و پاي بريده وارد ميشوند.)8- آنهايي که دوبهم زني کرده اند (به شاخه اي از آتش آويزان مي شوند.)9- شهوت پيشگان و کساني که خمس و زکات خود را نمي پردازند (با بويي بد تر از مردار وارد محشر ميشوند.)10- تکبر کنندگان (لباسهاي آتشين بر آنها مي پوشانند.)

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |
رپورتاژ
لیپوماتیک
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه
نمایندگی برندها در ایران
انجام پایان نامه
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
سامانه جامع مشاغل شهرری
لیست قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
خرید اینترنتی دستگاه تصفیه آب خانگی
خرید دستگاه تصفیه آب خانگی
فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ
چرا مردم به تور کیش دبی مالزی و تایلند روی آوردند
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
معرفی بهترین سایت های خرید بلیط های چارتری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.